Toepassingen voor preventieve en farmaceutische zorg

De medicatie kennis van de apotheker en de toegankelijkheid van de winkel zijn waardevolle, maar veelal onderbenutte troeven van een apotheek. Wij ontwikkelden rendabele toepassingen die de zaak toelaten hier verder in te groeien.

SH-Pharmacist-Patient-Engagement
preventive-care

Preventie

Pro-actieve sensibilisering rond chronische aandoeningen (onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en luchtwegaandoeningen) en organisatie van vaccinatie en testing.

medication

Medicatie beheer

Verbeteren van therapietrouw door de betrokkenheid van de klant te verhogen via medicatie opvolging (medication review, GGGs etc.).

PREVENTIE TOEPASSINGEN

Maak van jouw toegankelijkheid een troef voor preventieve diensten

Toegankelijkheid en vertrouwen van de lokale burger brengen jouw apotheek in een ideale positie om een grotere rol te spelen in verschillende aspecten van preventieve zorg. Onze technologie helpt om veelvoorkomende organisatorische en werkdruk gerelateerde uitdagingen te omzeilen die jouw apotheek weerhouden van de implementatie ervan. Zo helpen we jouw apotheek om de positie in de eerstelijnszorg te belichten en tegelijk de relatie met de patiënten te verbeteren.
 
Drie toepassingen, gevalideerd door onze apothekers:
Pharmacy
  • Zelf-metingen

  • Risico analyses

  • Vaccinatie

Meting en opvolging van vitale parameters in de apotheek

Een routinematige zelf-check, monitoren van medicatie gebruik, opvolgen van het effect van levensstijl veranderingen... Het maakt niet uit wat de reden is, met een gezondheidshoekje geïnstalleerd in de apotheek kunnen klanten op elk moment hun vitale parameters met betrouwbare apparatuur meten. Afhankelijk van de context van de klant, kan zo'n meting een ideale kans zijn om een gesprek rond preventieve gezondheid op te starten of eventuele vragen daaromtrent te beantwoorden.

Sensibilisering rond risico op chronische aandoeningen

Chronische aandoeningen ontwikkelen zich vaak zonder onmiddellijke symptomen. Mensen ontdekken ze vaak per toeval op een moment waarop de aandoening ver gevorderd is. Door zelfmetingen met korte, gevalideerde vragenlijsten te combineren kunnen klanten met een hoog risico op diabetes of hypertensie zich tijdig identificeren en wenden naar  een geschikte zorgprofessional. 
 
We ondersteunen jouw apotheek met campagnes om de bewustwording voor preventie van chronische aandoening te vergroten (bv. Wereld Hart Dag, Wereld Diabetes maand).
 

Vaccinatie management

De apotheker speelt vandaag een belangrijke rol  bij de vaccinatie van onze maatschappij. Salvus Digital ondersteunt jouw apotheek in de groeiende verantwoordelijkheden in dit domein. Ons platform helpt met het creëren van bewustwording rond vaccinatie, het pro-actief benaderen van risicogroepen, vaccins te reserveren en communicatie daaromtrent te automatiseren, en de eigenlijke vaccinatie in te plannen (enkel voor Covid-19).

MEDICATIE BEHEER TOEPASSINGEN

Goed advies en opvolging wint altijd

Een van de redenen waarom klanten steeds terugkeren naar de apotheek is het persoonlijk advies dat ze er krijgen. Terugbetaalde diensten, zoals huisapotheker, GGG consultaties of medication review zijn een ideale manier om dat advies te valoriseren en tegelijk van goudwaarde voor jouw patiënten. Toch blijkt het niet eenvoudig te zijn om deze diensten routinematig in de apotheek te implementeren.
 
Onze oplossingen combineren automatisatie van administratieve processen met een gepersonaliseerde follow-up en relevante online interacties. Het resultaat is een gepersonaliseerde ervaring voor de patiënt, visibiliteit over de situatie van de patiënt tussen apotheek bezoeken door en significante efficiëntiewinsten.
Digital follow-up-1
  • Astma medicatie

  • Huisapotheker

  • Medicatie follow-ups

Compleet traject voor opvolging van astma medicatie

Salvus Health transformeert een routine afgifte in een volwaardig opvolgingstraject, zonder extra tijdsinvestering voor de apotheker: Neem jouw patiënt door alle informatie over zijn aandoening, voorzie een gepersonaliseerd actie-plan en volg de therapietrouw op vanop afstand.  Tegelijk wordt alle administratie op de achtergrond bijgehouden en jouw patiënt uitgenodigd voor een vervolg gesprek. Het betekent geen tijdsverlies met het invullen van papierwerk terwijl de klant een unieke, persoonlijke beleving ervaart.

Een meer betrokken huisapotheker

Gids jouw klanten door de begeleiding die ze nodig hebben en geef hen de informatie die ze ontbreken om te weten waar ze staan. Via individuele profielen is het makkelijk om medicatie schema's up to date te houden en periodieke updates in te plannen. Zorg ervoor dat elke patiënt zijn apotheker beschouwt als volwaardig deel van zijn zorgteam.

Gepersonaliseerde hulp bij het opstarten van nieuwe medicatie

De helft van de patiënten die nieuwe medicatie opstarten stopt er ook mee binnen het jaar. De redenen voor therapie ontrouw zijn verschillend, maar in veel gevallen spelen mogelijke bijwerking of moeilijkheden bij het innemen een grote rol. Door jouw patiënten pro-actief op te volgen vanaf het begin kan je deze problemen vroeg identificeren en oplossingen voorstellen. De extra ondersteuning die patiënten krijgen heeft reeds bewezen de betrokkenheid en het vertrouwen met de apotheek te vergroten. En dit alles met een minimum aan tijd voor de apotheker.

SH-Apotheek-Van-den-Broeck-Logo
SH-Apotheek-Loksbergen-Logo
SH-Apotheek-Schijnpoort-Logo
SH-Apotheek-Verpraet-Logo
SH-Apotheek-Verstraete-Logo

VRAAG EEN DEMO AAN