Privacy Policy

Salvus Health - Privacy Policy

2-minuten samenvatting

Wij geven om uw privacy! Dat is een feit!

Om aan te tonen dat wij de daad bij het woord voegen, bieden wij u deze samenvatting van 2 minuten aan. In deze samenvatting vindt u de nodige informatie en weet u in een mum van tijd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Wat moet u weten:

Vooreerst blijft u altijd de enige eigenaar van uw gegevens.

Welke informatie verzamelen wij over u?

 • Wanneer u een account aanmaakt, verzamelen wij enkele identificatiegegevens zoals uw naam, Rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer en adres, alsmede enkele gezondheidsgegevens via de metingen in de apotheek.
 • Zodra uw account is aangemaakt, kunt u thuis in de web-app meer gegevens over u en uw levensstijl toevoegen.
 • Bij technische problemen of vragen over onze diensten houden we de schriftelijke communicatie met het Salvus Health Support team bij.
 • Tot slot gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website.

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Om het boeken van een afspraak of consultatie in de online agenda van apotheken mogelijk te maken.
 • Om u sterk gepersonaliseerde gezondheidscoaching aan te bieden, gebaseerd op de informatie die u met ons deelt.
 • Om onze diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van de diensten van Salvus Health.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden
 • Om contact met u op te nemen en u desgewenst op de hoogte te houden van onze diensten.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan andere partijen. U blijft altijd de enige eigenaar.
 • Alleen een specifiek deel van het betrouwbare Salvus Health team heeft toegang tot de informatie die u ons geeft. Ons hele team zorgt voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – waardoor u op geen enkele wijze kunt worden geïdentificeerd – kunnen aan andere partijen ter beschikking worden gesteld.

Wat kan u controleren?

 • U kunt ons op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen of te wissen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@salvus-health.com. Volg de procedure zoals beschreven in onze Privacy Verklaring onder artikel 5.
 • U kunt ook altijd een kopie aanvragen van alle informatie die wij over u hebben verzameld door een e-mail te sturen naar hetzelfde e-mailadres.

Wat doen wij om uw gegevens te beschermen?

 • Wij hebben allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen op technisch en organisatorisch vlak.
 • Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EER.
 • Om onze diensten te verbeteren, kan Salvus Health gebruik maken van de gegevens die u ons na het aanmaken van een account heeft verstrekt. Salvus Health zal deze gegevens echter te allen tijde in een AVG-conforme vorm gebruiken, waarbij waar mogelijk maatregelen zoals pseudonimisering of anonimisering worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer de gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en/of statistische doeleinden.
 • Wij hebben interne procedures ingevoerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Wilt u, als die-hard, meer weten, dan nodigen wij u uit om onze volledige Privacy Verklaring te lezen, waar alles in detail wordt uitgelegd. U zult het geweldig vinden!

 

Versie 2.0 – 25 November 2022

Artikel 1 – ALGEMEEN

 • Uw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring (hierna: “Privacy Policy”) is gemaakt om u te informeren over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna: “Persoonsgegevens”) en hoe u controle over deze gegevens kunt uitvoeren. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, aangezien deze uw rechten en plichten ten opzichte van Salvus Health (hierna:“Salvus Health” of “We/Wij”) bevat.

  Deze Privacy Policy kan regelmatig worden herwerkt. In dit geval zullen We u op de hoogte brengen met een uitnodiging om deze wijzigingen te bekijken. Deze wijzigingen zullen We duidelijk aangeven in de Privacy Policy.
 • Salvus Health, met maatschappelijke zetel in België, Begijnenvest 14/22, 2000 Antwerpen, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0741.808.191 en terug te vinden via salvus-health.com (hierna: de “Website”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens op de applicatie en Website als “Verwerkingsverantwoordelijke”.

 • Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Salvus Health handelt in overeenstemming met:
  1. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
  2. alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening; en/of
  3. de Gedragscode voor applicaties betreffende mobiele gezondheidstoepassingen.
 • Deze Privacy Policy is van toepassing, inter alia, op hoe We omgaan met uw Persoonsgegevens in het kader van onze ‘’Diensten’’, zijnde de aangeduide definitie in deze Privacy Policy voor de volgende diensten, maar niet beperkt tot: het boeken van afspraken en consultaties in de online agenda van apotheken, het geven van sterk gepersonaliseerde gezondheidsadviezen op basis van gewicht, bloeddruk, zuurstofsaturatieniveaus in het bloed, hartslag en daarmee verbandhoudende eventuele omstandigheden die Wij kunnen analyseren op basis van de door u verstrekte metingen en input, en de diensten die volgen op en gekoppeld zijn aan onze Website, alsmede de verbetering van deze diensten.

  Salvus Health is niet bedoeld voor gebruik door jongeren onder 18 jaar. In het geval er toch gebruik van Salvus Health zou gemaakt worden door iemand onder de 18 jaar oud, moet u de volmacht van en advocaat of van een ouder/voogd hebben vooraleer u Salvus Health gebruikt.

 • Indien u gebruik wilt maken van onze Diensten, hebben Wij eerst uw uitdrukkelijke goedkeuring (opt-in) voor deze Privacy Policy nodig. Dit betekent dat u akkoord bent met de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

  U bent niet verplicht Persoonsgegevens met ons te delen. Echter, Wij kunnen niet al onze Diensten aanbieden indien u weigert bepaalde gegevens met ons te delen.
  Bovendien blijft u te allen tijde eigenaar van uw Persoonsgegevens. Salvus Health gebruikt uw Persoonsgegevens alleen om u de Diensten te leveren. Om de Diensten te kunnen verbeteren kan Salvus Health eventueel big data analyses uitvoeren met Uw Persoonsgegevens.

 

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Salvus Health kan Persoonsgegevens verzamelen die door u of door derden worden verstrekt voor zover dat nodig of nuttig is voor de werking van onze Diensten. Dergelijke gegevens kunnen bestaan uit:

 

Data

Details

Context

Categorie 1

Uw profielgegevens

 • Informatie betreffende uw Salvus Health profiel, zoals uw voornaam, naam, rijksregisternummer, e-mailadres, geslacht en een wachtwoord;
 • Informatie betreffende uw afspraak in het kader van uw gebruik van onze Diensten met betrekking tot het boeken van afspraken
 • Door het invullen van het inschrijvings-formulier
 • Door het inboeken van een afspraak bij de desbetreffende apotheek

 

Categorie 2

Uw gezondheids-gegevens

 • Informatie betreffende uw gezondheidstoestand en andere gezondheidsgebonden informatie, zoals: emotionele toestand (ziekte, vermoeidheid, woede en/of stress), gewicht, BMI, bloeddruk, zuurstofverzadigingsniveau in het bloed, hartslag, zwangerschap, sport, bloedgroep, buikomtrek, lengte, etniciteit, al dan niet roken en/of drinken.
 • Door vragenlijsten in te vullen.
 • Door het gebruiken van de zelftests met de bloeddrukmeter, weegschaal en saturatiemeter.

Categorie 3

Uw communicatie via onze Diensten

 • Informatie betreffende de communicatie die u had met Salvus Health of doorheen onze Diensten, bijvoorbeeld wanneer u een probleem had met de Diensten en om bijstand verzocht of wanneer u contact opnam met ons via e-mail, telefonisch of op enige andere manier.
 • Naar aanleiding van vragen aan de helpdesk.

Categorie 4

Uw gebruik van onze Diensten

 • Informatie over uw handelingen met betrekking tot de In-Pharmacy App wanneer u nog niet geregistreerd of ingelogd bent in uw Account (zoals gebruik, activiteitenlogboeken en doorklikken), domeinen, paginaweergaven en apparaatfuncties (zie artikel 8).
 • Door het plaatsen van cookies (zie Artikel 8).

Categorie 5

Uw toestemming met betrekking tot onze nieuwsbrieven

 • Informatie om u onze nieuwsbrief te kunnen bezorgen, zoals uw naam, achternaam en e-mailadres.
 • Door in te tekenen op onze nieuwsbrief.

Categorie 6

De Persoonsgegevens die met ons worden gedeeld door de desbetreffende apothe(e)k(en) wanneer deze uw profiel op het Salvus Health platform invult.

 • Uw contactgegevens
 • Potentieel medische gegevens
 • Door bij de apotheek toestemming te geven en in te stemmen met het delen van uw Persoonsgegevens die door u aan de desbetreffende apotheek zijn verstrekt wanneer deze uw profiel op het Salvus Health platform invult.

 

 

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Salvus Health verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens voornamelijk (maar niet beperkt) voor het boeken van afspraken en consultaties in de online agenda van apotheken mogelijk te maken en om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen op basis van uw bloeddruk, gewicht, zuurstofsaturatie in het bloed en hartslag.

Dat gezegd zijnde, gebruiken we uw Persoonsgegevens daarnaast enkel voor de volgende doeleinden:

3.1     Algemene doeleinden

 

Rechtsgrond

Doeleinde

Categorie 1

Uitvoering van de overeenkomst en waar nodig uw uitdrukkelijke toestemming

 • Profielgegevens worden door Salvus Health verwerkt om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van de Diensten in overeenstemming met de uitvoering van de overeenkomst.
 • Wanneer u een afspraak of consultatie boekt in de online agenda van een apotheek, geeft u ons toestemming en machtiging voor het verwerken van uw telefoonnummer, e-mailadres, naam en postcode. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw afspraak.
 • Aangezien wij uw Rijksregisternummer alleen als Verwerker verwerken, hebben de apotheken ons verzekerd dat zij de nodige handelingen en voorzieningen hebben getroffen om uw Rijksregisternummer te verwerken.

Categorie 2

Uitvoering van de overeenkomst en uitdrukkelijke toestemming

 • Gezondheidsgerelateerde informatie wordt door Salvus Health zodanig verwerkt dat u de diensten kunt gebruiken in overeenstemming met de uitvoering van de overeenkomst, onderhevig aan uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Categorie 3

Uitvoering van de overeenkomst en

 • Communicatie via onze Diensten wordt door Salvus Health verwerkt om ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik kunt maken van de Diensten in overeenstemming met de uitvoering van de overeenkomst.

Categorie 4

Rechtmatig belang

 

 • Het gebruik van onze Diensten zal door Salvus Health worden gebruikt om de veiligheid van de Website en/of Diensten te handhaven en deze te verbeteren, alsmede om statistieken te creëren op basis van een rechtmatig belang' van Salvus Health om de Website en/of Diensten te verbeteren.

Categorie 5

Toestemming en rechtmatig belang

 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u opgenomen in onze mailinglijst en ontvangt u onze nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken die in elke e-mail staat.

Categorie 6

Uitvoering van de overeenkomst en rechtmatig belang

 • Wanneer een apotheker aanvullende Persoonsgegevens aan uw profiel toevoegt (waarvoor de apotheker van u toestemming of zelfs uw machtiging heeft gekregen), ontvangt u een e-mail van Salvus Health om te bevestigen dat deze gegevens aan uw volledige profiel zullen worden toegevoegd. U kunt zich op elk moment afmelden en weigeren dat deze gegevens aan uw volledige profiel worden toegevoegd.

 

Wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden. Uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden op een AVG-conforme manier.

Zoals hierboven vermeld, kunnen alle bovengenoemde categorieën Persoonsgegevens worden verwerkt door het uitvoeren van big data-analyses met het oog op het verbeteren en aanvullen van onze Diensten.

3.2     Overdracht naar derde partijen

Salvus Health zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in deze Privacy Policy, of wanneer u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Salvus Health heeft alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen.

Openbaarmaking van persoonsgegevens door Salvus Health

Salvus Health zal geen Persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een goede werking van de Diensten en de optimalisering daarvan. Indien het noodzakelijk is dat Salvus Health de Persoonsgegevens in dit kader aan derden verstrekt, is de derde verplicht de Persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Uitzonderingen op de niet-openbaarmakingsregel

Niettegenstaande het voorgaande is het echter mogelijk dat Salvus Health de Persoonsgegevens openbaar maakt:

 1. aan de bevoegde autoriteiten (i) indien Salvus Health daartoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of toekomstige procedure en (ii) om de rechten van Salvus Health te vrijwaren en te verdedigen;
 2. indien Salvus Health, of de meerderheid van haar activa, wordt overgenomen door een derde, in welk geval de Persoonsgegevens een van de overgedragen activa zullen zijn;
 3. in alle andere gevallen zal Salvus Health de Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, behalve wanneer zij (i) toestemming heeft verkregen van een betrokkene en (ii) met de betrokken derde een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft gesloten die de nodige garanties bevat met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de naleving van de privacy van de Persoonsgegevens.

 

Artikel 4 - DUUR VAN DE VERWERKING

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode waartoe Wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de contractuele relatie tussen u en Salvus Health.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid te stoppen met het gebruik van de Diensten. Indien u echter geen gebruik meer maakt van Salvus Health, zal Salvus Health geregeld (= ten minste eenmaal per 2 jaar) contact met u opnemen om te vragen of u wilt dat Wij uw Persoonsgegevens blijven opslaan.

Indien Salvus Health niet meer in staat zou zijn uw Persoonsgegevens bij te houden, zullen deze u per elektronische en in gewoonlijk gebruikt formaat worden opgestuurd.

Indien u uw recht op verwijdering niet toepast, zullen uw Persoonsgegevens voor de volgende perioden bewaard worden:

Categorie

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Categorie 1

Uw profielgegevens

We houden uw Profielgegevens bij zolang uw account actief is en de daaropvolgende 2 jaar.

Categorie 2

Uw gezondheidsgegevens

We houden uw Gezondheidsgegevens bij zolang uw account actief is en de daaropvolgende 2 jaar, daar deze medische informatie inhoudt die voor u belangrijk kan zijn in de toekomst.

Categorie 3

Uw communicaties via onze Diensten

We houden uw communicaties via onze Diensten bij zolang uw account actief is en de daaropvolgende 2 jaar.

Categorie 4

Uw gebruik van onze Diensten

We houden uw gebruik van onze Diensten bij zolang uw account actief is en de daaropvolgende 3 jaar waarvoor het van essentieel belang is de veiligheid van onze Diensten te garanderen.

Categorie 5

Uw toestemming met betrekking tot onze nieuwsbrieven

Uw e-mailadres wordt bewaard zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Categorie 6

De Persoonsgegevens die met ons worden gedeeld door de desbetreffende apothe(e)k(en) wanneer deze uw profiel op het Salvus Health platform invult.

We houden uw Persoonsgegevens bij zolang uw account actief is en de daaropvolgende 2 jaar, daar deze informatie inhoudt die voor u belangrijk kan zijn in de toekomst.

 

We kunnen echter wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens langer te bewaren of We kunnen uw Persoonsgegevens nodig hebben om onze contractuele verplichtingen jegens u te blijven nakomen; in dat geval kan het zijn dat We uw Persoonsgegevens zo lang moeten bewaren als wettelijk of contractueel noodzakelijk is.

 

Artikel 5 – UW RECHTEN

5.1     Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens en het gebruik dat Wij van uw Persoonsgegevens maken.

5.2     Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons.

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen.

U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien u denkt dat uw gegevens onnauwkeurig zijn en u ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt.

Bijkomend heeft u het recht om Salvus Health te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover We niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken, hetgeen betekent dat u uw recht om vergeten te worden kunt uitoefenen.

Indien u weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen of indien u ons vraagt deze te verwijderen, kan het zijn dat Wij onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

5.3     Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

U heeft eveneens recht van verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

5.4     Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door Salvus Health verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5     Recht van intrekking van de toestemming:

Indien de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken.

5.6     Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

5.7     Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen, samen met een kopie van uw identificatie en/of documentatie via het contactformulier op de Website: https://www.salvus-health.com/nl/contacteer-ons of via een e-mail naar info@salvus-health.com.

of via de post naar,

Salvus Health

Lange Gasthuisstraat 29, B001

2000 Antwerpen

België

5.8     Recht om klacht in te dienen:

Indien u ten tijde van de verwerking van uw Persoonsgegevens in de Europese Unie woonachtig bent of was, en u zich ontevreden voelt over de manier waarop Wij uw privacyverzoeken hebben behandeld (hetgeen Wij echt niet hopen), kunt u natuurlijk altijd een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit van Salvus Health. Wij verzoeken u echter om deze eerst bij ons te melden via de hierboven vermelde contactgegevens. Zo kunnen We in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

Indien u na deze kennisgeving nog steeds niet tevreden bent over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Salvus Health, kunt u nog steeds een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,

1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email: contact(at)apd-gba.be

Het staat u echter altijd vrij om daarvoor contact op te nemen met uw eigen Europese of in de Europese Unie gevestigde autoriteit.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal Salvus Health u informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

In geen geval kan Salvus Health dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Tegelijkertijd deelt u ook de verantwoordelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid van de Diensten, bijvoorbeeld: door derden geen inzicht te geven in de door Salvus Health verstrekte PDF waarin uw Persoonsgegevens en resultaten worden verzameld.

U alleen bent aansprakelijk voor het gebruik van de Diensten op uw apparaten, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan. In ieder geval dient u Salvus Health onmiddellijk in te lichten omtrent niet-toegestaan gebruik van uw persoonlijk account door een e-mail te versturen naar info@salvus-health.com

 

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy

 

Artikel 8 – COOKIES

Salvus Health gebruikt cookies tijdens uw gebruik van haar Diensten. Voor meer informatie over cookies verwijzen Wij naar het Cookiebeleid dat meer gedetailleerde informatie bevat: https://www.salvus-health.com/nl/cookies

Wat betreft de Third Party Cookie van Google Analytics die gebruikt wordt in de In-Pharmacy Applicatie op de tablet in de Apotheek, worden er geen gezondheidsgegevens vastgelegd door Google Analytics, maar worden alleen de kliks verwerkt. Daarbij zal Google Analytics alleen geanonimiseerde of ten minste sterk gepseudonimiseerde gegevens verzamelen.